Vraag een gratis gesprek aan

Wie is Vondellaan Vastgoed?

Vondellaan Vastgoed Beheer heeft sinds 2004 ervaring met de exploitatie van beleggingsobjecten en het beheer van vastgoed voor beleggingsdoeleinden. Als onderdeel van onze dienstverlening selecteren en beheren wij langjarig verhuurd vastgoed.

Vondellaan biedt vastgoedmanagement aan voor woningen in heel Nederland met als doel de optimale waardeontwikkeling van de woning tot aan het moment van doorverkoop. Onze beheerfilosofie is gebaseerd op een zorgvuldig opgestelde en uitgevoerde meer jaren onderhoudsplanning in combinatie met een persoonlijk afstemming op de wensen en de mogelijkheden van de huurder.

Wat zijn de kenmerken van de obligaties?

Je belegt in een obligatie. Een obligatie is kortgezegd een verhandelbaar schuldbewijs. De woningverhuur Obligatie van Vondellaan Vastgoed heeft de volgende kenmerken:

  • De nominale waarde is EUR 1,- per obligatie
  • Het minimum voor een eerste deelname is EUR 1.000,-
  • U ontvangt het eerste jaar 5% rente op uw inleg
  • De looptijd van obligaties is minimaal 1 jaar, na dat jaar kunt u uw investering terug vragen of door laten lopen. De obligatie is vanaf dat moment steeds per kwartaal opzegbaar
  • Ieder jaar dat uw obligatie doorloopt, wordt de jaarlijkse rente die u er over ontvangt 1% hoger, tot een maximum van 9% per jaar
  • De rente wordt steeds per kalenderkwartaal uitgekeerd. De maximale looptijd is 20 jaar.

Hoe kan het rendement worden uitgekeerd?

Vondellaan koopt haar woningen in populaire locaties, waarvan zij vooraf heeft vastgesteld dat de vraag naar woningen ook voor de komende jaren verder zal toenemen. Vondellaan heeft de verhuur van die woningen al vastgelegd voordat de woningen aangekocht en geleverd worden.

De aangekochte woningen worden langjarig verhuurd aan professionele organisaties die hun personeel voor meerdere jaren gedetacheerd hebben. De werkgelegenheid en infrastructuur zal volgens de prognose en marktstudies van Vondellaan naar verwachting onveranderd aantrekkelijk blijven voor dit type investeringen..

Wat gebeurt er als de woningmarkt instort?

Zolang Vondellaan de woningen kan blijven verhuren hebben de ontwikkelingen op de woningmarkt geen invloed op de mogelijkheden om daarmee rendement op uw investeringen te maken.

Wanneer de woningen niet meer verhuurd kunnen worden, verkoopt Vondellaan deze. Levert die verkoop minder op dan de aankoopprijs, dan lijdt Vondellaan verlies op deze investering. U blijft dan recht houden op 100% van de nominale waarde van de obligatie.

Is er sprake van hele bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van grote schokken op de Nederlandse woningmarkt, dan kan Vondellaan het voorstel aan de investeerders doen om gezamenlijk alle rechten van obligatiehouders te converteren naar directe rechten op de opbrengst van het onroerend goed van Vondellaan. Een dergelijk voorstel zou daarvoor eerst besproken worden in een bijzondere vergadering van obligatiehouders, waarin wordt gestemd in verhouding met het belegd vermogen. Zie het informatiedocument voor alle voorwaarden.

Zijn de obligaties beursgenoteerd?

De Woningverhuur Obligaties zijn niet genoteerd op een beurs of marktplaats voor effecten. Dat maakt deze effecten minder liquide dan andere beleggingen. Daar staat tegenover, dat de waardering van deze effecten niet of nauwelijks wordt beënvloed door het beursnieuws of door algemene economische ontwikkelingen.

Mocht de woningmarkt gaan fluctueren of het rentepeil veranderen, dan heeft dat geen gevolgen voor uw rendement. Uw rendement wordt uiteindelijk gerealiseerd met de vaste huurpenningen die wij voor onze woningen ontvangen.

 


 

 

voordeel.dezaak.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.Sluiten